หน้าหลักเกี่ยวกับเราบริการของเราตัวอย่างผลงานติดต่อเราขั้นตอนการจองทัวร์

ตัวอย่างผลงาน

ผู้ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการ 

         บริษัท พีพี สยาม ทราเวิล จำกัด พร้อมให้บริการรับจัดกรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา สำหรับการท่องเที่ยว, สัมมนา, ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ แก่ลูกค้าหลากหลายองค์กรทั้งบริษัท, ห้างร้าน, หน่วยงานเอกชน, รัฐวิสาหกิจ ,องค์กรมูลนิธิ, หน่วยงานภาครัฐ, ราชการ, สถาบันการศึกษา, สมาคม ฯ หรือหากท่านเป็นกลุ่มบุคคล ครอบครัว กลุ่มเพื่อน กลุ่มกิจกรรมต่างๆ ที่สนใจและชื่นชอบการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มของตัวเองแบบส่วนตัว ( Private Group) บริษัทก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการให้คำปรึกษาและบริการอำนวยความสะดวกในการเดินทางทุกเส้นทางที่ท่านต้องการ


กลุ่มบริษัท

: บริษัท ในเครือซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

: บริษัท เคไลน์ คอนเทนเนอร์ เซอร์วิส จำกัด                          

: บริษัท ไทยไฟน์ ซินเตอร์ จำกัด                                 

    : บริษัท ครูเกอร์ เวนทิเลชั่น อินดัสทรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

    : บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ อีโค-แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

    : บริษัท พีซีเอส แมนชีน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)    

    : บริษัท เคไอ เอทานอล จำกัด

    : บริษัท ไอเอ็นจี ประกันชีวิต สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

: บริษัท ลินเทค บีเคเค พีทีอี จำกัด

: บริษัท โตโย กลาสโมลด์ (ประเทศไทย) จำกัด

: บริษัท นิสเซ อิเล็กทริค (ประเทศไทย) จำกัด

: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคแอนด์ที อินเตอร์แนลลิตี้ จำกัด


    กลุ่มธนาคาร

: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโชคชัย

: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาศรีสมเด็จ

: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสนามชัยเขต                          

    : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปลวกแดง

    : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำปลายมาศ     

    : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโนนแดง

    : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากุสุมาลย์

    : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาศรีสงคราม

    : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานามน

    : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเสิงสาง

    กลุ่มโรงเรียนและศูนย์การศึกษา

    : โรงเรียนสุรนารีวิทยา                             

    : โรงเรียนพุดซาพิทยาคม  

    : โรงเรียนวัฒนานคร                        

    : โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคี

    : โรงเรียนบุญวัฒนา                                    

    : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตราชเทวี 

: ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตคลองเตย

: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1

: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3

: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

 

    กลุ่มสหกรณ์         

    : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จำกัด         

    : สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำกัด

    : สหกรณ์การเกษตรนิคมวังน้ำเย็น               

    : สหกรณ์การเกษตรสารภีโชคชัย จำกัด

    : สหกรณ์การเกษตรบ้านผือ จำกัด 

    : สหกรณ์การเกษตรหนองหงส์ 

    : สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเกษตรวิสัย     

    : สหกรณ์การเกษตรผักไห่     

    : สหกรณ์การเกษตรอำเภอหนองกี่              

    : สหกรณ์การเกษตรวิหารแดง             

    : สหกรณ์การเกษตรบ้านผือ                     

    : สหกรณ์การเกษตรพัฒนานิคม

    : สหกรณ์การเกษตรหล่มสัก                    

    : สหกรณ์การเกษตรอำเภอหล่มเก่า            

    : สหกรณ์ส่งเสริมเกษตรกร พนา จำกัด   

    : สหกรณ์การเกษตรขามสะแกแสง

    : สหกรณ์การเกษตรเมืองขอนแก่น              

    : สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่     

    : สหกรณ์การเกษตรเมืองแกลง

    : สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าสาขาสัตหีบ

    : สหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ จำกัด                                        


    กลุ่มเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด

    : องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้                  

    : องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

: องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า 

: องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

    : องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว                     

: องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

: องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยาง                  

: องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน

: องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง                    

: องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

    : องค์การบริหารส่วนตำบลประสุข                    

    : องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์

    : องค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง               

    : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

    : องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกาฬ                    

    : องค์การบริหารส่วนตำบลอาษา

    : องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก             

    : องค์การบริหารส่วนตำบลละเวี้ย   

    : องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา                       

    : องค์การบริหารส่วนตำบลกระแสบน

    : องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน                  

    : องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม

    : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า                   

    : องค์การบริหารส่วนตำบลสุขไพบูลย์       

    : องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์                  

    : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง

    : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า                    

    : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า 

    : องค์การบริหารส่วนตำบลอำเภอหนองบัวศาลา

    : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก

    : องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข

    : องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม

    : องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

    : องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเหว้า

    : องค์การบริหารส่วนตำบลนาสวน                     

    : องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช

    : องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงคาน                   

    : องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข

    : องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์                      

    : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

    : องค์การบริหารส่วนตำบลรำพัน                      

    : องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่            

    : องค์การบริหารส่วนตำบลตะกาดเง้า                 

    : เทศบาลตำบลเกาะขวาง                                  

    : เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น                                    

    : เทศบาลตำบลโนนศิลา    

    : เทศบาลตำบลวังทอง                                       

    : เทศบาลตำบลหนองหัวแรต         

    : เทศบาลตำบลชำนิ                                       

    : เทศบาลตำบลโนนสะอาด   

  

    กลุ่มโรงพยาบาล และสาธารณสุข

    : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนากอก             

    : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

    : โรงพยาบาลวัฒนานคร                                   

    : โรงพยาบาลหนองไผ่

    : โรงพยาบาลบ่อทอง                                       

    : โรงพยาบาลหนองกี่

    : โรงพยาบาลทองผาภูมิ                                     

    : โรงพยาบาลทัพทัน

    : โรงพยาบาลโนนดินแดง                                 

    : โรงพยาบาลชนบท

    : สำนักงานสาธารณสุขหนองไผ่                         

    : สำนักงานสาธารณสุขอรัญประเทศ

    : สำนักงานสาธารณสุขมัญจาคีรี                         

    : สำนักงานสาธารณสุขปากชม                                              

    : สำนักงานสาธารณสุขท่าหลวง                         

    : สำนักงานสาธารณสุขโคกโพธิ์ชัย

    : สำนักงานสาธารณสุขอุบลรัตน์                         

    : สำนักงานสาธารณสุขเมืองบุรีรัมย์                         

    : สำนักงานสาธารณสุขเฉลิมพระเกียรติ                  

    : สำนักงานสาธารณสุขตาพระยา                    

    : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  

    : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาฉกรรจ์

   

    หน่วยงานอื่นๆ

: คณะกรรมการการเลือกตั้งพิษณุโลก                

: คณะอำเภอนิคมพัฒนา                 

: สมาคมฌาปนกิจลูกค้า ธกส.ประโคนไชย             

: สมาคมฌาปนกิจลูกค้า ธกส.โชคชัย 

: สมาคมฌาปนกิจลูกค้า ธกส.ลำปลายมาศ             

: สมาคมฌาปนกิจลูกค้า ธกส.กระสัง

: สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร                

: สำนักงานประกันสังคมบึงกาฬ

: ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย                      

: สำนักงานที่ดิน จังหวัดบุรีรัมย์

: ศูนย์พัฒนาสังคม จังหวัดอุบลราชธานี                   

: สำนักงานจังหวัดอุดรธานี                  

: คณะปราบปรามยาเสพติด จังหวัดอำนาจเจริญ       

: สภาอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม

: ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติด    

: สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแดนทอง                        

: ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว                                                    

     
หน้าหลักเกี่ยวกับเราบริการของเราตัวอย่างผลงานติดต่อเราขั้นตนอนจองทัวร์

Powered by AIWEB